Вие сте тук

Salsa Party

сряда, 15 Ноември - 22:00 часа
Latin Dance Night

Вид събитие:

Вход: 
5лв.
Резервирайте местата си на тел: 0887 934 335 (след 14ч)