Вие сте тук

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

- Всички участници във формацията трябва да са на възраст между 16 и 30 години;

- Количеството на участниците във формацията трябва да е минимум 2-ма;

- Всяка кандидатура за участие включва задължително попълване на
„Заявка за участие” и прикачване на видеоклип със записан откъс от песен и продължителност до 90 секунди;

- Няма жанрово ограничение за музиката, представяна от различните формации;

- Формациите, които са получили покана за следващия етап - прослушване - е необходимо да се явят на обявената от нас дата/дати, в състава, който са посочили в заявката си за участие;

- Избраната от водещите на прослушването група е необходимо да има или да подготви репертоар за концерта си на сцената на Студио 5 в срок не по-дълъг от един месец след обявяването на избора на журито;

- Клуб Студио 5 си запазва правото да избере повече от една формация, и да предложи тяхното представяне да бъде на концерт в следващо издание на проекта;

*Всички непълнолетни участници е необходимо да представят декларация подписана от родител настойник, че същия дава съгласието си неговото дете да участва в прослушванията и евентуално в концерт на сцената на Студио 5 и не предявява претенции към решенията на журито.

Условия за участие в проект Дебют на Студио 5