Вие сте тук

ANATMA

Indo-Italian jazz project

Вид събитие:

четвъртък, 26 Октомври - 18:30 часа
ANATMA

Рохан Дасгупта ще представи новия си проект "АНАТМА" ден преди официалната му международна премиера!

Rohan Dasgupta (Sitar)
Riccardo Di Fiandra (Bass)
Luigi Di Chiappari (Piano)
Daniele Di Pentima (Drums)

Сливане на свободни и спонтанни творчески изрази, съчетаващи сложни музикални елементи от индийската класическа музика и джаза. Анатма, както подсказва името, е безкористно пътешествие в търсенето на удовлетворение от ноти и ритми, отразяване на разумна музикална естетика, поставено върху пътеките на свободата и обединението на музикалните умове на артистите, непрекъснато търсене на общите елементи, вариращи от рага до песни и импровизирани съчинения, без да ограничава потока на музиката към нещо конкретно и устойчиво. Музиката на Anatma се основава единствено на спонтанен обмен на творчество сред артиситите, всеки отразяващ личния избор на изрази, съставен от разнообразното музикално възпитание, познание и естетика, като по този начин се създава единен звук, уважаващ традициите и културата на другите и често отвежда слушателите на пътешествие в транс и единство.

http://www.rohandasgupta.com/anatma/
==========
A confluence of free and spontaneous creative expressions, combining intricate musical elements of Indian classical and jazz music. Anatma, as the name suggests, is a selfless journey in the quest of satisfying notes and rhythms, its a reflection of sensible musical aesthetics set on the trails of freedom and union of musical minds of the artistes, continuously searching for the common elements ranging from ragas to songs and improvised compositions without restricting the flow of music towards any particular. The music of Anatma is solely based on spot exchange of creativity within the artistes, each reflecting their very personal choice of expressions connoted from their diversified musical upbringings, knowledge and aesthetics, thereby creating a unified sound by respecting each others traditions and languages which often takes the listeners through a journey of trance and oneness.

Вход: 
10лв.
Преди да закупите билет, резервирайте седящи места на тел. 0887 934 335 (от вторник до неделя след 14:00 ч.)